Sťahovanie do vlastného útočisko


Posted On Čvc 1 2020 by

Približne v dvoch rokoch potomka je možné začať so zariaďovaním vlastných detskych izieb. U takto malých potomkov je však potrebné v prvom rade udržiavať kontakt, väčšina z nich si bude na vlastné útočisko nejakú dobu zvykať a možno v ňom z počiatku nebudú chcieť samy byť. Bude to pre nich v podstate nové prostredie, v ktorom môžu mať strach hrať sa a spať. Preto je dobré, keď môžu dvere do tejto miestnosti zostať otvorené, bez potomka akokoľvek ohrozovali. Pre bezpečnosť sú nevhodné dvere, ktoré sa neotvárajú aspoň na 90 ° priamo ku stene. Zostávajú totiž trčať do miestnosti a potomok sa o ne môže počas hier a prípadného pádu zraniť. Tento problém môžu vyriešiť posuvné či zhrňovacie dvere, ktoré môžu byť pokojne dočasným riešením na dva až tri roky.

Ďalšie bezpečnostné prvky

Potomkovia rady všetko skúmajú prstíky, rady všetko ochutnávajú a rady sa šplhajú všade, kam je to len možné. V kútoch detskych izieb je tak viac než vhodné zaslepiť elektrickej zásuvky, odstrániť z neho všetky predmety, ktoré by capartům umožnili šplhanie na nebezpečné miesta a okná vybaviť bezpečnostné petlicami (pre otvorený http://www.linuxexpres.cz/konferencia-o-otvorenom-softveri-v-ziline i zatvorený stav). V ich prirodzenom prostredí by na dosiahnuteľnom mieste nemali byť ani žiadne rastliny vo vázach ani v kvetináčoch. Tiež radiátor by mal byť opatrený dostatočným krytím.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Last Updated on: 17 prosince, 2020 at 12:36 pm, by


Written by