Efektivní odsávání svařoven

Posted On Led 18 2021 by

V průběhu svářečských prací uniká do ovzduší mnoho škodlivých látek, které mohou mít nepříznivý vliv nejen na přítomné zaměstnance, ale také na životní prostředí. Je tedy zapotřebí používat moderní technologie, které tento efekt eliminují. Odsávání svařování může probíhat dvěma způsoby. Jedním je lokální odsávání z prostoru, kde emise vznikají. Což znamená přímo od zdroje vzniku. Lokální systém je možné použít ve chvíli, kdy se svářečské práce odehrávají na stabilně zřízeném pracovišti. Prostor musí být také dostatečně disponován pro manipulaci s břemeny a instalaci odsávaných ramen, zákrytů a digestoří. Z hlediska personálu je tento způsob nejúčinnější. Plně automatický provoz Druhou možností je prostorové odsávání, které …