K čemu jsou nám kameny?


Posted On Dub 23 2023 by

Kameny nacházejí v lidské společnosti nejrůznější uplatnění. Dají se využívat k lecčemu, a to podle vlastností, které v tom, kterém konkrétním případě mají. A zatímco o některé není žádný nebo skoro žádný zájem, jsou tu i ty, které se staly objektem zájmu mnoha lidí. Mezi kameny, které rozhodně nezůstávají nepovšimnuty, patří například tromlované kameny. I když by totiž mohl nějaký škarohlíd namítnout, že nejde o nic úžasného, o nic, co by si přílišnou pozornost zasluhovalo, jde o kameny, které si mnozí z nás pořizují. A proč je o takové tromlované kameny zájem? Jednak kvůli tomu, jak vypadají, a jednak kvůli tomu, co se o nich traduje.

Co nabízejí tromlované kameny?

Tromlované kameny nejsou vlastně ve své podstatě nic světoborného. Prostě jde o kameny uhlazené ve speciálních bubnech s využitím brusiv či lešticích prostředků. Tedy o lidmi vyráběné ‚oblázky‘. Ale přesto jde i o něco žádaného. A to proto, že jsou takovéto kameny krásné, a navíc jsou jim často přisuzovány i schopnosti, o nichž lze oprávněně pochybovat. Jenže znáte to – jsou věci mezi nebem a zemí… A tak si podobné tromlované kameny pořizují různí lidé. Jedni proto, aby se jimi zasazenými do nějakých šperků zdobili, a jiní třeba proto, aby měli talisman, onoho imaginárního ochránce.

Last Updated on: 21 listopadu, 2023 at 11:09 pm, by


Written by devene