Efektivní odsávání svařoven


Posted On Led 18 2021 by

V průběhu svářečských prací uniká do ovzduší mnoho škodlivých látek, které mohou mít nepříznivý vliv nejen na přítomné zaměstnance, ale také na životní prostředí. Je tedy zapotřebí používat moderní technologie, které tento efekt eliminují. Odsávání svařování může probíhat dvěma způsoby. Jedním je lokální odsávání z prostoru, kde emise vznikají. Což znamená přímo od zdroje vzniku. Lokální systém je možné použít ve chvíli, kdy se svářečské práce odehrávají na stabilně zřízeném pracovišti. Prostor musí být také dostatečně disponován pro manipulaci s břemeny a instalaci odsávaných ramen, zákrytů a digestoří. Z hlediska personálu je tento způsob nejúčinnější.

Plně automatický provoz

Druhou možností je prostorové odsávání, které probíhá z volného prostoru objektu. Tato možnost s uplatňuje jako alternativa k lokálnímu odsávání. Díky tomuto systému je možné udržet na pracovišti vhodné hygienické podmínky. Tento způsob se využívá v případě, že není z jakéhokoliv důvodu možné použít lokální odsávání. Systém prostorového odsávání pracuje a automatickém režimu, přičemž se dá doba fungování nastavit.

Last Updated on: 21 listopadu, 2023 at 11:11 pm, by


Written by devene